สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
http://www.smebank.co.th

310 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2265-3000
โทรสาร 0-2265-4000

ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
http://www.baac.or.th

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ  สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555
โทรสาร   0-2558-6341

ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
http://www.exim.go.th

1193 อาคารเอ็กซิม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-3700
โทรสาร 0-2271-3204

ธ. ออมสิน
http://www.gsb.or.th

เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทร. 1115 หรือ 0-2299-8000

ธ. อาคารสงเคราะห์
http://www.ghb.co.th

63 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-9000
โทรสาร 0-2645-9001

ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย
http://www.ibank.co.th/

66 อาคารคิวเฮาส์ อโศก ชั้น 21,22 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2650-6999
โทรสาร 0-2204-2765

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
http://www.smc.or.th/

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-018-3666
  โทรสาร 02-018-3611-3
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
http://www.tcg.or.th

2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2890-9988 
โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800

 

สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

SANPAOLO IMI S.P.A.

สถานที่ตั้ง

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 27 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2231-2604-5,0-2231-2659

โทรสาร

0-2231-2606

CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD.

สถานที่ตั้ง

93/1 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ส (อาคารเอ) ห้อง 803 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2254-3139-40

โทรสาร

0-2256-6480

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

สถานที่ตั้ง

183 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ชั้น 13 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2254-4506-7

โทรสาร

0-2254-4505

FIRST COMMERCIAL BANK (สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) )

สถานที่ตั้ง

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ กทม.10120

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2679-5291-3

โทรสาร

0-2679-5295

WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION

สถานที่ตั้ง

900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2257-0321-30

โทรสาร

0-2257-0331-2

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD.

สถานที่ตั้ง

87/2 อาคาร ซี.อาร์.ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2685-3548-9

โทรสาร

0-2685-3544

NATEXIS BANQUES POPULAIRES

สถานที่ตั้ง

946 อาคารดุสิตธานี ชั้น 8 ห้อง 801 ถนนพระรามที่ 4 เขตบางรัก กทม.10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2236-7928-9

โทรสาร

0-2238-4129

RABOBANK NEDERLAND

สถานที่ตั้ง

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ห้อง 13/A1 ถนนสาทรใต้ กทม.10120

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2679-5155-8

โทรสาร

0-2679-5160

UBS AG

สถานที่ตั้ง

93/1 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ เอ ชั้น 13 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2651-5700

โทรสาร

0-2252-3965

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

สถานที่ตั้ง

ห้อง 14/8 ชั้น 14 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท 24 คลองตัน คลองเตย กทม. 10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2664-9270-2

โทรสาร

0-2664-9273

BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

สถานที่ตั้ง

195 ที.ซี.ซี. เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กทม.10120

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2670-0545-6

โทรสาร

0-2670-0547

WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

สถานที่ตั้ง

130-132 อาคารสินธร (อาคาร 3) ชั้น 18 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2263-2871-3 โทรสาร 0-2263-2874

UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.

สถานที่ตั้ง

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2251-5310,0-2251-5335,0-2255-3764-5

โทรสาร

0-2255-2374,0-2254-8783

JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC)

สถานที่ตั้ง

161 อาคารนันทวัน ชั้น 14 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2252-5050

โทรสาร

0-2252-5514,0-2252-5515

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.

สถานที่ตั้ง

93/1 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ส (อาคารเอ) ชั้น 9 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2256-6350,0-2256-6358

โทรสาร

0-2256-6347

THE DAIWA BANK, LTD.

สถานที่ตั้ง

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 13 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2251-1752,0-2254-7555

โทรสาร

0-2254-7557

THE ASAHI BANK, LTD.

สถานที่ตั้ง

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 31 ถนนพระรามที่ 4 เขตบางรัก กทม.10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2636-2311-5

โทรสาร

0-2636-2316

WESTPAC BANKING CORPORATION

สถานที่ตั้ง

ยูนิต E ชั้น 8 อาคารกมลสุโกศล 317 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2234-2650,0-2234-2780

โทรสาร

0-2234-2996

THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

93/1 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ (อาคารเอ) ชั้น 15 ห้อง 1502 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2252-2302

โทรสาร

0-2256-7799

NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.

สถานที่ตั้ง

130-132 อาคารสินธร (อาคาร 3) ชั้น 24 ห้อง 3241 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2263-3838

โทรสาร

0-2263-3840

THE YAMAGUCHI BANK, LTD.

สถานที่ตั้ง

54 อาคารบี.บี. ชั้น 15 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 กทม.10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2260-7116-7

โทรสาร

0-2260-7118

UNITED WORLD CHINESE COMMERCIAL BANK

สถานที่ตั้ง

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนสาธรใต้ เขตสาธร กทม.10120

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2679-5316-7

โทรสาร

0-2679-5318

เดอะดีเวลลอปเมนท์แบงก์ออฟสิงคโปร์ : THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคารธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด(มหาชน) 393 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2230-6327

โทรสาร

0-2636-6366

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ : THANAPAT CREDIT FONCIER CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

4-6 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2377-5336, 0-2377-7696, 0-2734-2340-1,0-2734-2351-3

โทรสาร

0-2377-5080

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง : CREDIT FONCIER UNICO HOUSING LTD.

สถานที่ตั้ง

29/1 อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2251-7126-30

โทรสาร

0-2251-7471

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : LAND AND HOUSES CREDIT FONCIER CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2237-8866-8

โทรสาร

0-2230-8528

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา : SAHAVIRIYA CREDIT FONCIER CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้นล่าง อาคารประภาวิทย์ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2235-7360-4 , 0-2236-8882

โทรสาร

0-2236-8883

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย : ASIA CREDIT FONCIER CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

292 ซอยสยามสแควร์ 4 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2252-9196,0-2252-0569,0-2251-7313,0-2251-7323

โทรสาร

0-2252-2620

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ : THAI KEHA CREDIT FONCIER CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต 1 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2246-9665-7, 0-2247-0247-8 ต่อ 3177-3188

โทรสาร

0-2246-9782

บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

บริษัทเงินทุน จีอี เอเซียไฟแนนซ์ (มหาชน) : GE ASIA FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2627-6200

โทรสาร

0-2627-6300

บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร (มหาชน) : BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2677-4300

โทรสาร

0-2677-4301-2

บริษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ (มหาชน) : KRUNGTHAI THANAKIT FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 15,16 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2261-7373-5

โทรสาร

0-2261-7442

บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) : AYUDHYA INVESTMENT AND TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-0263-0355, 0-2263-0386

โทรสาร

0-2263-0388, 0-2263-0389

บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน (มหาชน) : KIATNAKIN FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (6 ม.ค. 14)

สถานที่ตั้ง

ชั้น 11-12,14,15 อาคารอัมรินทร์ทาวเออร์ 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2256-9122-3

โทรสาร

0-2256-9933

บริษัทเงินทุนโกลบอลไทย : GLOBAL THAI FINANCE LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 12 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 130-132 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2263-2388

โทรสาร

0-2256-6331 , 0-2256-6301

บริษัทเงินทุนซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) : CITICORP FINANCE (THAILAND) LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 21,22 อาคารแสงทองธานี 82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2639-2100

โทรสาร

0-2639-2248

บริษัทเงินทุนทิสโก้ (มหาชน) : TISCO FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กทม. 10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2633-6000

โทรสาร

0-2633-6800

บริษัทเงินทุนไทยเพิ่มทรัพย์ : THAI PERMSAP FINANCE CO,LTD

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2633-6071-8

บริษัทเงินทุนธนชาติ (มหาชน) : NATIONAL FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 15 - 17, 20 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2217-8000 , 0- 2217-8444

โทรสาร

0-2217- 8333

บริษัทเงินทุนบัวหลวง : BUALUANG FINANCE CO.,LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้น13/1 ห้อง 1302 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2679-6579 0-2679-6580

โทรสาร

0-2679-6585

บริษัทเงินทุนบุคคลัภย์ (มหาชน) : THE BOOK CLUB FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3-4 อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (อาคาร 2) 1060 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2251-5555, 0-2255-8999

โทรสาร

0-2255-1666

บริษัทเงินทุนไพรมัส : PRIMUS FINANCE CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 25 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 193/105 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม.10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2661-8822,0-2661-8833,0-2661-8844

โทรสาร

0-2661- 9635, 0-2661- 9636

บริษัทเงินทุนรัตนทุน (มหาชน) : RADHANATUN FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2652-1166

โทรสาร

0-2652-1177

บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม (มหาชน) : THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3-5 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2263-2100,0-2650-9990

โทรสาร

0-2263-2044,0-2263-2046,0-2255-9905

บริษัทเงินทุนสินเอเซีย (มหาชน) : ASIA CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED (26 ส.ค. 12)

สถานที่ตั้ง

ชั้น 12 - 13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2663-9999

โทรสาร

0-2663-9888

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) : BTM FINANCE AND SECURITIES (THAILAND) LTD. (23 ธ.ค. 14)

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 อาคารหะรินธร 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2266-3070-4

โทรสาร

0-2266-3080 ,0-2632-0520

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) (มหาชน) : AIG FINANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

สถานที่ตั้ง

102 สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2259-0063-72,

โทรสาร

0-2259-7390

บริษัทเงินทุนอเมริกัน เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) : AMERICAN EXPRESS FINANCE (THAILAND) CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

อาคาร เอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2273-5135

 

สำนักงานกิจการวิเทศธนกิจ

เครดิต ลิยอนเนส์ : CREDIT LYONNAIS

สถานที่ตั้ง

ชั้น 11 ยูนิต 4 ซี.อาร์.ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2685-3524-5

โทรสาร

0-2685-3529

โซซิเยเต้ เจเนราล : SOCIETE GENERALE

สถานที่ตั้ง

เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11 622 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2658-9399

โทรสาร

0-2658-9393

เดอะแบงค์ ออฟ นิวยอร์ค : THE BANK OF NEW YORK

สถานที่ตั้ง

ชั้น 18 อาคารชิโน-ไทยทาวเวอร์ 32/47 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กทม. 10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2261-4374-7

โทรสาร

0-2261-4378

ยู เอฟ เจ : UFJ BIBF LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 28 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/117-119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2287- 3411,0-2684-0900

โทรสาร

0-2287- 3412

ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ : UNITED OVERSEAS BANK,LTD.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 10 อาคาร สนง.ใหญ่ธนาคารยูโอบีรัตนสิน(มหาชน) จำกัด 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2259-6220-1

โทรสาร

0-2259-4470

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แบงค์ : AMERICAN EXPRESS BANK,LTD.

สถานที่ตั้ง

อาคาร เอส.พี. ชั้น 4 B 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2273-0066

โทรสาร

0-2273-0395

ไอ เอ็น จี เอ็น.วี. : I N G BANK N.V.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 7 อาคารสินธร ตึก 1 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

0-2263-3301-14

สำนักงานกิจการวิเทศธนกิจ สาขาต่างจังหวัด

ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

สถานที่ตั้ง

อาคารธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 เลขที่ 98 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

(038) 770-584-7

โทรสาร

(038)770-588

ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

สถานที่ตั้ง

อาคารธ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ชั้น3-4 เลขที่ 255 ม.5 ถ.โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

(035) 243-181, 243-505

โทรสาร

(035)212-547

ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ

สถานที่ตั้ง

อาคารแอร์พอร์ทบิซิเนส ห้อง 111 90 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

(053) 203-388

โทรสาร

(053) 203-388

ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ

สถานที่ตั้ง

อาคารโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

(035) 226-362

โทรสาร

(035) 226-365

ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ

สถานที่ตั้ง

โรงแรมเดอะซิตี้ศรีราชา เลขที่ 6/126 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

(038) 322-695-6

ธ.แห่งโนวาสโกเทีย

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 38 ถ.เทศบาล1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

ไม่มี

โทรศัพท์

(038) 770-740-3

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ธ. เจพีมอร์แกน เชส
http://www.th.jpmorgan.com

20 อาคารบุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2684-2000
โทรสาร 0-2684-2020

ธ. ซิตี้แบงก์
http://www.citibank.co.th

399 อาคาร Interchange 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2788-2000
โทรสาร 0-2788-4787

ธ. ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
http://www.smbc.co.jp/global/bangkok

1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 8-10ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2353-8000
โทรสาร 0-2353-8282

ธ. ดอยซ์แบงก์
http://www.db.com/thailand

208 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2646-5000
โทรสาร 0-2651-5151

ธ. เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี
http://www.rbs.com/customers/our-services/our-locations/thailand.ashx

179/3 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2679-5900
โทรสาร 0-2679-5901-2

ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์
http://www.bnpparibas.co.th

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2636-1900
โทรสาร 0-2636-1935

ธ. มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
http://www.mizuhobank.com/thailand/index.html

48 ตึกทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2638-0200-5
โทรสาร 0-2638-0218

ธ. แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
http://www.bankofamerica.com/th

87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 33 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2305-2800
โทรสาร 0-2305-2999

ธ. อาร์ เอช บี จำกัด
http://www.rhb.com.my/branches/thailand/main.html

87/2 อาคารเอ็มไทย (ออลซีซั่นเพลส) ชั้น G และชั้น 18 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-126-8600
โทรสาร 02-126-8601

ธ. อินเดียนโอเวอร์ซีส์
http://www.iob.co.th

221 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2224-5389, 0-2224-5411-4
โทรสาร 0-2224-5405

ธ. โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
http://www.ocbc.com/business-banking/large-corporates/international-presence-thailand.html

1 อาคาร Q-House Lumpini ชั้น 25ยูนิต 2501-2ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2287-9840
โทรสาร 0-2287-9898

ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
http://www.hsbc.co.th

968 อาคารอื้อจือเหลียง ถ.พระราม 4เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2614-4000
โทรสาร 0-2632-4818

ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)
http://www.bankofchina.com/th/th/

สถานที่ตั้ง 179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ เขตทุ่งมหาเมฆ แขวงสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
โทรศัพท์ (662) 286-1010
โทรสาร (662) 286-1020

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
http://www.bangkokbank.com

333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-4333 โทรสาร 0-2236-8281-2

ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.ktb.co.th

35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222 โทรสาร 0-2255-9391-3

ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
http://www.krungsri.com

1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-2000 โทรสาร 0-2683-1304

ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.kasikornbank.com

1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2888-8888 โทรสาร 0-2888-8882

ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
http://www.kiatnakin.co.th

500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10331
โทรศัพท์ 0-2680-3333 โทรสาร 0-2256-9933

ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.cimbthai.com

44 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2638-8000,0-2626-7000

ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.tmbbank.com

3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2990-6010

ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
http://www.tisco.co.th

48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6800

ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
http://www.scb.co.th

9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000 โทรสาร 0-2544-4948

ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
http://www.thanachartbank.co.th

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 022178000 โทรสาร 022178333

ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
http://www.uob.co.th

191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2343-3000 โทรสาร 0-2287-2973-4

ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
http://www.lhbank.co.th

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-7111, 0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7227, 0-2359-0059

ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
https://www.sc.com/th/

90 อาคารสาทรธานี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-4000 โทรสาร 0-2724-4444

ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
http://www.icbcthai.com

622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2663-9999 โทรสาร 0-2663-9888