ข่าวอสังหาฯ

  ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

  ข่าวสารและกิจกรรม

  Banner
  Banner
  Banner
  Home เกี่ยวกับสมาคม คณะกรรมการสมาคม

  คณะกรรมการสมาคม


  สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เดิม ชื่อ ชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นองค์กรความร่วมมืออิสระ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยความสมัคร ใจระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน นักวิชาการและ ประชาชนทั่วไป ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ เป็นประโยชน์
  ต่อสมาชิก