สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดงานอภิมหกรรมบ้านมือสองและสินเชื่อแห่งปี ” Home – Loan – NPA Grand Sale 2022″  ในรูปแบบ  3D Visual

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดงานอภิมหกรรมบ้านมือสองและสินเชื่อแห่งปี ” Home – Loan – NPA Grand Sale 2022″ ในรูปแบบ 3D Visual

สมาคมฯ ได้จัด Exhibition Online เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธเสมือนวันจริง ซึ่งจะมีการออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย – 15 ก.ค 65 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน...
NPA Grand Sale & Home Loan 2019

NPA Grand Sale & Home Loan 2019

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้จัดงาน NPA Grand Sale & Home Loan 2019 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 สนับสนุนการจัดงานโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปีนี้สถาบันการเงินที่มาร่วมงาน ได้แก่ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ธนาคารออมสิน...