สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้จัดงาน NPA Grand Sale & Home Loan 2019 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 สนับสนุนการจัดงานโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปีนี้สถาบันการเงินที่มาร่วมงาน ได้แก่ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทเพียวเวลเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่วน Home Loan สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศจีนรวมทั้งยังมีทรัพย์จากการเคหะแห่งชาติ และกรมธนารักษ์ที่นำบ้านผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยเครดิตบูโร และ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ เรียกว่า ในปีนี้มีครบเรื่องซื้อ-กู้ ในเงื่อนไขที่น่าพอใจ