สมาคมฯ ได้จัด Exhibition Online เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธเสมือนวันจริง ซึ่งจะมีการออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย – 15 ก.ค 65 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

https://www.cn-ves.com/npa2022/Exhibitions/Virtual_Exh