สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “ เจาะลึกปัญหาสินเชื่อกับหนี้ครัวเรือนและทางออก ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัย และความเคลื่อนไหวในวงการอสังหาริมทรัพย์

สอบถามข้อมูล : สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
โทร. 095-9262561